Praktische cursus over goed bodemleven voor natuur én gewasproductie

Leer de bodem beter kennen en ga aan de slag met thema’s als bodemverdichting, natuurinclusieve landbouw, bodemverzilting, koolstofvastlegging, kringlooplandbouw, bodem- en klimaatverandering, stikstof, bodemkwaliteit.

Of u nu een paar hectare groente kweekt voor lokale markten, een veehouder met eigen voerproductie of honderden hectares suikerbiet en aardappel heeft, u bent afhankelijk van de topprestaties van uw bodem. De bodem is de duurzame basis onder de grondgebonden agrarische sector en vaak ook de financiële basis van een individueel land- en tuinbouwbedrijf. Het is zaak om er zuinig op te zijn en er duurzaam mee om te gaan.

Cursus Bodemkunde

De Cursus Bodemkunde is gericht op het verrijken en updaten van uw kennis om de bodemprestaties van uw bedrijf te verbeteren. Omdat elke boerderij uniek is, wordt u in  de cursus niet vertelt wat de “beste manier” is om uw grond te beheren. Alleen u kunt dat beslissen. De cursus geeft u handvatten, voorbeelden uit de praktijk en leert u om zelf uw bodem te beoordelen en om effectiever gebruik te maken van aanbevelingen van adviseurs en onderzoekers. Door het volgen van deze cursus versterkt u niet alleen de weerbaarheid van uw bodem, maar ook uw eigen weerbaarheid ten opzichte van erfbetreders.

Opzet

De cursus bestaat uit 3 dagdelen van ongeveer 3 uur. Tijdens elk dagdeel zijn er twee deskundige gastsprekers die een onderwerp uitdiepen, u handvatten geven en uw vragen beantwoorden. Vervolgens gaan we afhankelijk van de interesse gezamenlijk aan de slag.

Dag 1: Hoe werkt de bodem?

Ongeacht het soort landbouw, de regels van bodemchemie, fysica en ecologie zijn hetzelfde. Vier processen maken uw bodem tot wat het is: vorming van de bodemstructuur, nutriëntenkringlopen, waterkringlopen en levenscycli van bodemorganismen.

Dag 2: Hoe beheer je de bodem?

We weten nu hoe de bodem werkt: alles hangt met elkaar samen. Maar hoe bereikt u nu uw doel? Met welke acties verbetert de bodemvruchtbaarheid? Het is tijd om te verduidelijken hoe de bodemkwaliteit verbeterd kan worden en welke effecten bodemmaatregelen hebben op de fysische, chemische en biologische aspecten van uw bodem.

Dag 3: Wat levert een goede bodem op?

Grond is de basis van de landbouw. Het levert water en voedingsstoffen aan gewassen, ondersteunt planten fysiek, helpt bij het bestrijden van plagen, bepaalt waar regen blijft nadat het de aarde heeft geraakt en beschermt de kwaliteit van drinkwater, lucht en natuur.

Data

De cursus wordt op verschillende locaties en data aangeboden. Vanwege het Coronavirus worden de bodemcursussen uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip.  Wilt u op de hoogte gehouden worden wanneer de bodemcursussen weer worden aangeboden? Vul dan hier u gegevens in.

Provincie Jaar Data Dagdeel Locatie Doelgroep
Drenthe  2020 15 jan, 22 jan, 29 jan Wo-mi Duurzaamheidscentrum Assen Melkveehouderij op zand
Friesland 2020 24 jan, 31 jan, 24 jun Vr-mi, Woe Terschelling Veehouderij alle grondsoorten
Groningen 2020 6 feb, 13 feb, 20 feb Do-av SPNA, Ebelsheerd Akkerbouw/vollegrond op klei
Friesland 2020 3 mrt, 10 mrt, 17 mrt Di-mi Dairy Campus, Leeuwarden Veehouderij alle grondsoorten
Groningen 2020 5 mrt, 12 mrt, 19 mrt Do-av Voormalig SuikerUnieterrein, Groningen Melkveehouderij op zand en veen
Friesland 2020 12 mrt, 19 mrt, 26 mrt Do-mi Dorphuis it Mienskar, Oosterbierum Akkerbouw/vollegrond op klei
Friesland 2020 26 mrt, 2 apr, 9 apri Do-mi Sporthal De Schakel/’t Polderhuus, Munnekeburen Veehouderij op veen
Groningen 2020  Nader te bepalen In overleg met deelnemers Melkveehouderij op klei

Groepsgrootte

Ongeveer 15 personen.

Doelgroep

Akkerbouwers, tuinders, veehouders en vollegrondsgroentetelers die hun kennis over bodem en de relatie met bemesting, stikstofemissies, biologie en gewas willen updaten of verrijken.

Kosten

Per deelnemer bedraagt de investering 150 euro exclusief BTW.
(De bodemcursus is door Niscoo opgenomen in het ondernemerspakket. Dat betekent dat leden van Niscoo de helft van de kosten vergoed krijgen.)

Verlenging spuitlicentie

Als u de cursusbodemkunde in zijn geheel hebt gevolgd (3 dagdelen) dan geldt dit als een erkende kennisbijeenkomst die meetelt voor thema ‘Teelt’. Deelname aan de cursus telt mee voor het verlengen van zowel de licenties ‘uitvoeren gewasbescherming’ als licenties ‘bedrijfsvoeren gewasbescherming’.

Waarom u mee moet doen?

  • De meest recente inzichten
  • Actualiteiten rondom; stikstof, natuurinclusief, kringlooplandbouw
  • Gerenommeerde sprekers van o.a. WUR, Aequator, NMI en Louis Bolk Instituut
  • Op maat gemaakt voor sector en grondsoort
  • Deelname aan de cursus bodemkunde kan gelden als verlenging voor de spuitlicentie mits de hele cursus is gevolgd.

Aanmelden

Via onderstaande button kunt u zich aanmelden. U komt dan op de website van TerraNext waar u de inschrijving kunt voltooien.

Inschrijven