De bodem vormt letterlijk het fundament van de landbouw. Om hier meer kennis over op te doen organiseren we gedurende het jaar verdiepende bodembijeenkomsten voor agrarische studiegroepen over een specifiek onderwerp. Dit kan een veldbijeenkomst of winterbijeenkomst zijn.

In dit project wordt kennis over de bodem op toegankelijke wijze gedeeld via bodembijeenkomsten, een bodemcursus en een bodembeleefdag.

Bodembijeenkomsten

In een veldbijeenkomst gaan we letterlijk ter plaatse de bodem in. Een winterbijeenkomst heeft de vorm van een lezing of verdiepende informatieve workshop gericht op de dagelijkse praktijk. Organiseert uw studiegroep een informatiebijeenkomst of veldbijeenkomst voor akkerbouwers of melkveehouders en bent u op zoek naar een inspirerende spreker? In dit project bieden wij akkerbouwers en veehouders in Groningen, Friesland en Drenthe experts die kosteloos een interessante inleiding verzorgen voor uw studiegroep.

Als u een groep geïnteresseerde toehoorders en locatie regelt, dan leveren wij de expert. Om het u gemakkelijker te maken, hebben we de bijeenkomsten ook geclusterd op thema. U kunt kiezen voor drie bijeenkomsten, een veldbijeenkomst en twee winterbijeenkomsten.

Welk thema past bij uw interesse en ambitie?

Bodemcollege ‘Duurzaam bodembeheer’

Praktische bodemcollege over goed bodemleven voor natuur én gewasproductie

Het bodemcollege bestaat uit 3 digitale bijeenkomsten van ongeveer 2 uur en een veldbijeenkomst. Tijdens elke bijeenkomst diepen deskundige gastsprekers een onderwerp uit, geven u handvatten en beantwoorden uw vragen. Daarnaast bieden we u inspiratie voor het uitwerken van een plan voor uw eigen percelen. Tussen de online bijeenkomsten in, brengt u uw bestaande situatie in beeld en maakt u, afhankelijk van uw doelstelling, een planning van uit te voeren maatregelen en werkzaamheden (voor de korte en middellange termijn).

Schrijf u in voor het bodemcollege

Bodembeleefdag

Boeren met bodemverstand: leer de bodem beter kennen

Hoe brengt en houdt u de bodem in goede conditie? Wilt u meer weten over groenbemesters en niet kerende grondbewerking? Heeft u interesse in productie en toepassing van bokashi? Of overweegt u omschakeling naar biologische of natuurinclusieve landbouw? Kom dan naar de bodembeleefdag!

Voor het verbouwen van gewassen of ruwvoer werkt u met de bodem, maar een gezond en actief bodemleven werkt ook voor u. Zorg dragen voor de bodem betekent ook zorg dragen voor het bodemleven.

Tijdens een bodembeleefdag beleeft u letterlijk wat er in de bodem gebeurt op het gebied van bodemleven. We laten u zien wat u kunt doen om de bodem en het bodemleven gezond te houden en duurzaam te beheren.

Kom naar de bodembeleefdag