Meer weten over bodem en bemesting?

Wij vragen steeds meer van onze gewassen, meer opbrengst, hogere kwaliteit, tegen lagere inputs. Een juiste afstemming van bodem en bemesting is belangrijk voor optimale groei en ontwikkeling van het gewas. Goede afstemming zorgt voor hoge efficiëntie van nutriëntengebruik en kwaliteitsbehoud van bodem: dat scheelt in de kosten!

Bijeenkomsten die onder dit thema vallen zijn:

– Stikstof Telen, SPNA

– Veldbijeenkomst stikstof telen, SPNA

– Precisielandbouw, NMI

– Stikstofbeschikbaarheid in de akkerbouw, SPNA

– Bodem en bemesting, Aequator Groen & Ruimte

– Bodemkwaliteit – effect van bemesting op de bodem, Louis Bolk

Vraag een bodembijeenkomst aan