Meer weten over bodem en klimaat?

Het klimaat verandert en dat zorgt voor meer weersextremen zoals langere perioden van droogten en zwaardere buien. Bodems zijn kwetsbaar voor klimaatverandering: denk aan verzilting van bodems door minder neerslag, groter risico op erosie door hevigere regenval en watertekort door langere periodes van droogte. Een klimaatbestendigere bodem ontstaat door een hoger organisch stofgehalte. Dit maakt uw bedrijfsvoering weerbaarder tegen de effecten van klimaatverandering en helpt de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Bijeenkomsten die onder dit thema vallen zijn:

-Bescherm uw bodem jaarrond tegen weersinvloeden, Delphy

-Landbouw en water: “van de regen in de drup”, Aequator Groen & Ruimte

-Koolstofvastlegging in akkerbouwgrond, SPNA

– Verzilting, mitigatie en adaptatie opties voor de akkerbouw, Van Hall Larenstein

– Klimaatbestendige bodems in de praktijk, Van Hall Larenstein

Vraag een bodembijeenkomst aan