Op 3 oktober 2019 vond de succesvolle bodembeleefdag plaats in de provincie Groningen. In het najaar van 2020 vindt de bodembeleefdag plaats in de provincie Friesland. Houd deze website in de gaten voor de precieze details van de komende bodembeleefdag. Tot die tijd kunt u genieten van de foto’s, het filmpje en het verslag van de bodembeleefdag van 3 oktober 2019.

Verslag bodembeleefdag 2019

UITNODIGING

3 oktober 2019: Boeren met bodemverstand op bodembeleefdag

Leer de bodem beter kennen

Hoe brengt en houdt u de bodem in goede conditie? Wilt u meer weten over groenbemesters en niet kerende grondbewerking? Heeft u interesse in productie en toepassing van bokashi? Of overweegt u omschakeling naar biologische of natuurinclusieve landbouw? Kom dan naar de bodembeleefdag!

Voor het verbouwen van gewassen of ruwvoer werkt u met de bodem, maar een gezond en actief bodemleven werkt ook voor u. Zorg dragen voor de bodem betekent ook zorg dragen voor het bodemleven.

Bodembeleefdag

Op donderdagmiddag 3 oktober 2019 vindt op Proefbedrijf Ebelsheerd in Nieuw Beerta een interessante bodembeleefdag plaatst. U beleeft letterlijk wat er in de bodem gebeurt op het gebied van bodemleven. We laten u zien wat u kunt doen om de bodem en het bodemleven gezond te houden en duurzaam te beheren. Samen met deskundigen en collega-ondernemers bekijkt u een aantal demovelden op het SPNA-terrein in Nieuw-Beerta. Gedeputeerde Staghouwer en Corné Pieterse van Universiteit Utrecht zijn onze sprekers. Gedeputeerde Henk Staghouwer, provincie Groningen, vertelt over het belang van duurzaam bodembeheer voor het (provinciale) landbouwbeleid in de komende jaren. Pieterse onderzoekt de interactie tussen micro-organismen op de groei en gezondheid van planten. De belangrijkste vraag die hij wil beantwoorden is hoe het immuunsysteem van de plant samenwerkt met de micro-organismen in de bodem.

Rondgang

Tijdens de rondleiding die aansluitend plaats vindt nemen we u mee langs vier proefvelden:

  1. Bodemverbeteraar: Bokashi vs compost.

Theo Mulder, van Mulder Agro, heeft ruime ervaring met de productie en toepassing van bokashi. Op het demo-veld laat hij zien wat bokashi, gefermenteerd organisch materiaal, kan doen voor bodem en gewas.

  1. Groenbemesters: Evergreen akkerbouw Noord-Nederland.

Met groenbemesters wordt gewerkt aan nutriëntenbehoud, een weerbare bodem en uiteindelijk een weerbaar en duurzaam landbouwsysteem. Geert-Jan van den Burgt (SPNA) laat u zien wat diverse soorten groenbemesters betekenen voor de bodem.

  1. Niet kerende grondbewerking.

Derk van Balen (WUR) heeft veel onderzoek gedaan naar verschillende soorten grondbewerking en kan u vertellen wat de huidige inzichten zijn met betrekking tot de toegevoegde waarde van Niet Kerende Grondbewerking. Henk Stegink (HVHL) illustreert dit aan de hand van een profielkuil.

  1. Omschakeling naar biologische of natuurinclusieve landbouw.

Goaitske Iepema (HVHL) laat zien welke invloed verschillende landbouwmethodes hebben op de bodemkwaliteit. Merel Hondebrink van het Louis Bolk Instituut vertelt over de relatie tussen de bodem en de biologische en natuurinclusieve landbouw. Daarnaast vertelt akkerbouwer Boelo ten Have over zijn kijk op natuurinclusieve landbouw en hoe hij dat op zijn akkerbouwbedrijf toepast.

Praktische informatie

  • Voor wie: voor akkerbouwers, tuinders en melkveehouders
  • Waar: SPNA proefboerderij Ebelsheerd, Hoofdweg 26, 9687 PJ Nieuw Beerta (ontvangst in de schuur)
  • Wanneer: donderdag 3 oktober
  • Tijd: programma van 13.00 – 17.00 uur, inloop vanaf 12.30 uur

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk, de bijeenkomst vond plaats in oktober 2019.