Meer weten over bodembeoordelingen?

Een veel gehoorde vraag is: ‘Hoe kan ik zelf inzicht krijgen in de bodemvruchtbaarheid van mijn perceel?’. Dit thema gaat dieper in op deze vraag en geeft u handvaten hoe zelf de bodem te beoordelen.

Bijeenkomsten die onder dit thema vallen zijn:

– Bodemkwaliteit beoordelen in het veld – wat zegt de bodem ons?, Louis Bolk

– Samen kuilen graven: “Wat is er aan de hand in het land?”, Aequator G&R

– Veris bodemscanner, Agrifirm Plant en loonbedrijf Thijssen

– De Bodem doorgronden, NMI

– Bodemkwaliteit – basis van een duurzame bedrijfsvoering, Louis Bolk

– Snuffelen aan grond, Aequator Groen & Ruimte

Vraag een bodembijeenkomst aan