Leer de bodem beter kennen via interessante lezingen en bijeenkomsten.

De bodem vormt letterlijk het fundament van de landbouw. Om hier meer kennis over op te doen organiseren we gedurende het jaar verdiepende bodembijeenkomsten voor agrarische studiegroepen over een specifiek onderwerp. Dit kan een veldbijeenkomst of winterbijeenkomst zijn. In een veldbijeenkomst gaan we letterlijk ter plaatse de bodem in. Een winterbijeenkomst heeft de vorm van een lezing of verdiepende informatieve workshop gericht op de dagelijkse praktijk.

Organiseert uw studiegroep een informatiebijeenkomst of veldbijeenkomst voor akkerbouwers of melkveehouders en bent u op zoek naar een inspirerende spreker? In dit project bieden wij akkerbouwers en veehouders in Groningen, Friesland en Drenthe experts die kosteloos een interessante inleiding verzorgen voor uw studiegroep.

Thema’s

Om het u gemakkelijker te maken, hebben we de bijeenkomsten ook geclusterd op thema. U kunt kiezen voor drie bijeenkomsten, een veldbijeenkomst en twee winterbijeenkomsten.

Welk thema kiest u?
Kies (klik) uit een van onderstaande thema’s:

  1. Bodembeoordelingen
  2. Bodem en bemesting
  3. Bodembiologie
  4. Bodem en klimaat
  5. Duurzaam Bodembeheer
  6. Ander idee?

Meer informatie

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Stefanie Bos, projectleider, sbos@ltonoord.nl, 06-82130418.

Aanmelden bodembijeenkomst