Meer weten over bodembiologie?

U weet mogelijk al veel van de chemische en fysische eigenschappen van uw bodem, maar u heeft nog weinig inzicht in de rol en functie van bodembiologie. Hoe draagt de bodembiologie bij aan ziekteweerbaarheid? Wat is een gezonde bodem? En hoe maak ik bodembiologie toepasbaar in mijn bedrijf?

Bijeenkomsten die onder dit thema vallen zijn:

– Samen kuilen graven: “Wat is er aan de hand in het land?”, Aequator G&R

– Regenwormen, graslandbeheer en weidevogels, RuG

– Van levende bodem naar goede oogst, HLB

–  Onzichtbare boerenhulp: de rol van micro-organismen in de bodem, Bioclear

–  Beheersing van pathogenen en management van bodem en biologie, SPNA

–  De betekenis van een goede vertering van mest en gewasresten, opbouw van bodem en ziekteweerbaarheid, GroeiBalans

Vraag een bodembijeenkomst aan