Bijleren over betere bodemkwaliteit.

De eerste 14 cursisten zijn vandaag enthousiast gestart met de cursus Bodemkunde. Deze cursus geeft hen in drie dagdelen inzicht in hoe de bodem werkt, de mogelijke oplossingen voor bodemproblemen en de effecten van o.a. bemesting en groenbemesters.

Een van de deelnemers motiveert zijn deelname waarom hij wil bijleren: “Met het oog op de toekomst van mijn melkveebedrijf ervaar ik nog onvoldoende kennis van de bodem, daarom volg ik deze cursus met grote interesse.”

De cursus wordt georganiseerd door Van Hall Larenstein, Nordwin, Terra Next en LTO Noord en gegeven door docenten van o.a. WUR, Aequator, NMI en Louis Bolk Instituut. Vandaag verzorgden Goaitske Iepema en Martien de Haas, beide docent bij Van Hall Larenstein, in het Duurzaamheidscentrum in Assen het eerste deel van deze boeiende cursus.

Voordat het groeiseizoen start, kunnen in totaal ruim 150 cursisten zich verdiepen in de verbetermogelijkheden van zowel de chemische, de fysische als de biologische bodemkwaliteit. De cursisten leren o.a. hoe ze voldoende opbrengst van het land halen zonder dat het ten koste gaat van de bodemvruchtbaarheid. Zij leren eveneens welke maatregelen het beste zijn bij verschillende bodemproblemen, zodat de opbrengst en kwaliteit van de gewassen op peil blijft of verbetert.

De cursus bodemkunde is onderdeel van het project Van bodemkennis naar bodemkunde. Dit voorjaar start de cursus bodemkunde nog 8 keer op. Voor geïnteresseerde akkerbouwer, tuinders en veehouders uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe zijn nog plekken beschikbaar om deel te nemen. Kijk voor meer informatie op: https://vanbodemkennisnaarbodemkunde.nl/cursus/