Meer weten over duurzaam bodembeheer?

Hoe behoud je de kwaliteit van de bodem, zodat ook de bedrijfsopvolger nog een renderende bodem heeft? Jarenlang verkeerd beheer zorgt voor bodemuitputting. Tot 70% van de bodems zijn in Noord Nederland verdicht. Om dat te voorkomen is een integrale aanpak nodig.

Bijeenkomsten die onder dit thema vallen zijn:

– Bescherm uw bodem jaarrond tegen weersinvloeden, Delphy

– Duurzaam Bodembeheer, Louis Bolk

– De rol van de bodem in de kringlooplandbouw, NMI

– Bodemverdichting, Aequator Groen & Ruimte

Vraag een bodembijeenkomst aan