U heeft onlangs een themabijeenkomst vanuit het project Van bodemkennis naar bodemkunde georganiseerd. Wij zijn benieuwd of de themabijeenkomst aansloot bij uw verwachtingen en bij die van de (studie)groep. We willen u graag een paar korte vragen stellen over het thema en de spreker.