Geslaagde aftrap project ‘Van bodemkennis naar bodemkunde’

Onlangs is het project Van bodemkennis naar bodemkunde officieel gestart. De aftrap vond 3 oktober plaats met een succesvolle bodembeleefdag op de SPNA-proefboerderij Ebelsheerd. Goed bodembeheer voor een duurzame landbouw in Noord-Nederland, daar staat dit project voor.

Er was veel belangstelling voor de bodembeleefdag. Ruim 120 bezoekers lieten zich inspireren wat er in de bodem gebeurt op het gebied van bodemleven. Gedeputeerde Henk Staghouwer en Theo Mulder spraken over het belang van duurzaam bodembeheer. Aansluitend vond een rondleiding plaats langs vier proefvelden. De bezoekers konden zien wat de effecten zijn van niet kerende grondbewerkering, bokashi en groenbemesters op de bodem en het bodemleven.

Van de bodembeleefdag is een kort film gemaakt die een mooie sfeerimpressie geeft.

Sfeerimpressie bodembeleefdag