Boeren met bodemverstand.

Hoe brengt en houdt u de bodem in goede conditie? Wilt u meer weten over groenbemesters en niet kerende grondbewerking? Heeft u interesse in productie en toepassing van bokashi? Of overweegt u omschakeling naar biologische of natuurinclusieve landbouw? Kom dan naar de bodembeleefdag!

Voor het verbouwen van gewassen of ruwvoer werkt u met de bodem, maar een gezond en actief bodemleven werkt ook voor u. Zorg dragen voor de bodem betekent ook zorg dragen voor het bodemleven.

Bodembeleefdag
Op donderdagmiddag 3 oktober vindt op Proefbedrijf Ebelsheerd in Nieuw Beerta een interessante bodembeleefdag plaatst. U beleeft letterlijk wat er in de bodem gebeurt op het gebied van bodemleven. We laten u zien wat u kunt doen om de bodem en het bodemleven gezond te houden en duurzaam te beheren. Samen met deskundigen en collega-ondernemers bekijkt u een aantal demovelden op het SPNA-terrein in Nieuw-Beerta.

Kom naar de bodembeleefdag en leer de bodem beter kennen!

 

Kom naar de bodembeleefdag!