Heeft u een (melk-)veebedrijf in het Friese veenweidegebied? Dan weet u welke uitdagingen u voor staat; hogere peilen, minder draagkracht, bodemdaling door inklinking, krimp en veenoxidatie, de bodemvruchtbaarheid die onder druk staat.

U heeft nu de mogelijkheid de cursus ‘Bodemkunde veengronden’ te volgen. Gerenommeerde veendeskundigen geven u inzicht in hoe de bodem werkt, hoe u de bodemvruchtbaarheid kunt beïnvloeden en wat het u kan brengen. Want: met veen moet je leren boeren.

De Cursus Bodemkunde Veen is gericht op het verrijken en updaten van uw kennis over  veengronden. Er wordt dieper in gegaan op de rol van water op veenbodems en de bedrijfsvoering van zowel de melkveehouderij als alternatieve vormen van grondgebruik. Wat zijn de kansen en effecten op financiën, bedrijfsvoering en biodiversiteit van verschillende vormen van peil- en bodembeheer? In de cursus krijgt u van deskundigen van o.a. de Radboud Universiteit en Van Hall Larenstein handvatten en voorbeelden uit de praktijk en leert u om zelf uw bodem te beoordelen en om effectiever gebruik te maken van aanbevelingen van adviseurs en onderzoekers.

Opzet

De cursus bestaat uit 3 dagdelen van ongeveer 2,5 uur. Tijdens elk dagdeel zal een deskundige gastsprekers een onderwerp uitdiepen, u handvatten geven en uw vragen beantwoorden. Vervolgens gaan we afhankelijk van de interesse gezamenlijk aan de slag.

Dag 1: Hoe werkt de bodem?

Gert-Jan van Duinen vertelt u waar een goede veenbodem uit bestaat, wat bodemvruchtbaarheid is, wat de voornaamste water processen in de bodem zijn, waar die afhankelijk van zijn en hoe veenoxidatie en emissies ontstaan. Hij leert u uw veenbodem zelf te beoordelen.

Dag 2: Hoe beheer je de bodem?

Jeroen Geurts gaat vooral dieper in op de knopen waar u op uw bedrijf aan kunt draaien en de effecten daarvan op uw veenbodem. Speciale aandacht zal er zijn voor maatregelen gericht op peilbeheer die u kunt nemen om zo de draagkracht van uw veenbodem te vergroten, bodemdaling tegen te gaan en broeikasgasemissies te verminderen. Wat is de zin en onzin van dergelijk maatregelen, hoe werken ze en hoe effectief zijn ze.

Dag 3: Wat levert een goede bodem op?

Jasper van Belle gaat in op de effecten van maatregelen en van alternatieve vormen van landgebruik op uw bedrijfsvoering maar ook op ecosysteemdiensten.

Doet u mee?

De cursus ‘Bodemkunde veengronden’ start op donderdagmiddag 26 maart in Munnekeburen. De volgende twee dagdelen zijn 2 en 9 april. Er is plek voor maximaal 20 deelnemers. Bij minder dan 10 deelnemers moeten we de cursus helaas annuleren. Locatie is Sporthal De Schakel/’t Polderhuus in Munnekeburen. Na afloop van de cursus krijgt u een bewijs van deelname.

Deelname aan de cursus bodemkunde kan gelden als verlenging voor de spuitlicentie.

Wilt u meer informatie over kosten en inschrijven?

Lees meer