Projectdoel

Goed bodembeheer is het fundament voor een duurzame landbouw. Een goed functionerende bodem helpt bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Het leidt tot gezondere gewassen en gezonder veevoer. Goed bodembeheer zorgt voor minder afspoeling en uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en draagt bij aan een gezond ecosysteem. In dit project wordt kennis over de bodem op toegankelijke wijze gedeeld via bodemavonden, een bodemcursus en een bodembeleefdag.

Het project ‘Van bodemkennis naar bodemkunde’ heeft als doel kennis over duurzaam bodemgebruik te verspreiden, zodat grondgebonden agrarisch ondernemers gewassen kunnen blijven verbouwen en de natuur kan floreren. Het project is tot stand gekomen omdat de projectpartners de landbouw in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe wil helpen verduurzamen.

Lees meer