Doe mee! Leer de bodem beter kennen en ga aan de slag in de Basiscursus bodem

Leer de bodem beter kennen en ga aan de slag met thema’s als bodemverdichting, natuurinclusieve landbouw, bodemverzilting en koolstof vastleggen in de bodem. Verrijk uw kennis over kringlooplandbouw, bodem- en klimaatverandering, precisielandbouw en bodemkwaliteit.

Deze praktische cursus over goed bodemleven voor natuur én gewasproductie wordt al dit najaar aangeboden. Schrijf u snel in!

 

Meer informatie