Ruim 300 geïnteresseerden hadden zich ingeschreven voor het  webinar ‘bodemmanagement en stikstofkringloop’. Dit webinar vond plaats op 21 december 2021. Je kunt het webinar hier terugkijken.

Everhard van Essen van Aequator Groen & Ruimte en Geert-Jan van der Burgt, zelfstandig onderzoeker en werkend voor Wageningen UR, SPNA en Louis Bolk Instituut waren onze experts aan tafel. Zij vertelden waar je op bedrijfsniveau aan kunt sleutelen binnen de stikstofkringloop. Omdat de kunstmestprijzen momenteel hoog liggen, zijn veel boeren geïnteresseerd hoe je op een andere manier stikstof kunt aanvoeren en in de bodem houdt. Geert-Jan en Everhard gingen in op diverse maatregelen die je kunt treffen op het gebied van bemesting, bodembeheer en gewaskeuze. Naast de theorie gaven zij ook praktische handvatten om je management aan te passen. Bijvoorbeeld op het gebied van vruchtvolgorde &-wisseling, teeltplan, groenbemesters, graslandvernieuwing, nieuwe gewassen, bemesting, vlinderbloemigen, klaver doorzaaien, grondruil. Presentatie van dit webinar was in handen van Tjeerd Hoekstra van LTO Noord.

Terugkijken

Het webinar werd georganiseerd door de projecten Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland en Van bodemkennis naar bodemkunde. Het webinar kun je hier terugkijken:

Terugkijken