Uitnodiging webinar Vruchtbare bodem: ‘effecten van bemesting op bodem en opbrengst’. 

Wij vragen steeds meer van onze bodem: meer opbrengst, hogere kwaliteit van de gewassen, tegen lagere inputs. Een juiste afstemming van bodem en bemesting is belangrijk voor optimale groei en ontwikkeling van het gewas. Goede afstemming zorgt voor hoge efficiëntie van nutriëntengebruik en kwaliteitsbehoud van bodem: dat scheelt in de kosten! Wilt u tips voor het komende bemestingsseizoen en de laatste actualiteiten hoe u meststoffen optimaal benut? Schrijf u dan in voor het gratis webinar ‘Effecten van bemesting op de bodem en opbrengst’.

Op maandag 18 januari organiseert Vruchtbare Kringloop samen met het project Van bodemkennis naar bodemkunde een online webinar over bemesting. Wim Bussink van Nutriënten Management Instituut (NMI) neemt u mee hoe u komend groeiseizoen de mineralenbenutting verbetert en mineralenverliezen (o.a. ammoniak) vermindert op uw bedrijf. Hij zal onder meer ingaan op de volgende vragen: Wat zijn praktische oplossingen om de drijf- en kunstmest beter te verdelen? Welke interactie hebben nutriënten met elkaar? Welke groenbemester kan ik het beste na de oogst inzaaien om zo min mogelijk uitspoeling te krijgen? Hoe kan de bodem de nutriënten beter vasthouden? Hoe kan de bemesting het beste worden afgestemd op de weidegang? Met welke temperatuur en weersvoorspelling dien ik stikstof toe voor de eerste snede? Wat is het verschil tussen gewasgerichte en bodemgerichte bemesting?

– Datum: maandag 18 januari
– Tijd: 10.00 – 11.00 uur
– Aanmelden:


Tijdens het webinar kunt u via de chatfunctie vragen stellen, die zoveel mogelijk nog tijdens het webinar worden beantwoord. Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt kort voor aanvang een mail met link en verdere instructies. Na afloop van het webinar ontvangt u een terugkijklink.

 

Serie webinars ‘Aan de slag met je bodem’

Vanuit de projecten Vruchtbare Kringloop Noord Nederland en van Bodemkennis naar Bodemkunde wordt een viertal verdiepende webinars over bodemkwaliteit georganiseerd. Nu vanwege corona fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn, kunt u toch online uw kennis vergroten en krijgt u praktische tips om thuis toe te passen. Voor ieder webinar ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging.

  • Webinar #1 – 16 november 2020: Leer de bodem beter kennen: wat zegt de bodem ons? Terugkijken
  • Webinar #2 – 9 december 2020: Omgaan met droogte en andere klimaatperikelen. Terugkijken
  • Webinar #3 – 18 januari 2021: Vruchtbare bodem: ‘effecten van bemesting op bodem en opbrengst’. Aanmelden
  • Webinar #4 – 15 februari 2021: Bodemleven: ‘de rol van de onzichtbare boeren hulp’. Aanmelden