De rol van bodemleven: ‘de onzichtbare boerenhulp’.

Voor een gezonde bodem is het belangrijk dat er voldoende divers leven in de bodem is. Wat weet u van de rol van schimmels, wormen en bacteriën en andere beestjes in de bodem? Wat kan microbiologie bijdragen aan hoe we beter landbouw en veeteelt kunnen bedrijven? Hoe kun je dat ondergrondse ecosysteem bijvoorbeeld gebruiken voor bestrijding van bodemgebonden ziektes? Wilt u weten welke dienstverlenende rol het bodemleven in de bodem speelt en waarom we zuinig moeten zijn op deze onbetaalde medewerkers? Schrijf u dan in voor het gratis webinar De rol van bodemleven: ‘de onzichtbare boerenhulp’.

Op maandag 15 februari organiseert Vruchtbare Kringloop Noord Nederland samen met het project Van bodemkennis naar bodemkunde een online webinar over bodemleven. Microbioloog Eline Keuning van Bioclear Earth en Emiel Elferink, lector Duurzaam Bodembeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, gaan nader in op het bodemleven: hoe ziet dat bodemleven eruit, welke functies vervullen ze, hoe kun je dat inzichtelijk maken en hoe bevorder je meer bodemleven in de landbouwpraktijk. Dit doen zij aan de hand van enkele sprekende voorbeelden.

– Datum: maandag 15 februari *vanwege code rood verplaatst naar woensdag 3 maart*
– Tijd: 10.00 – 11.00 uur

Aanmelden


Laat u inspireren en informeren in de ‘cloud’!
Doet u ook mee? Deelname is gratis. Tijdens het webinar kunt u via de chatfunctie vragen stellen, die zoveel mogelijk nog tijdens het webinar worden beantwoord. Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt kort voor aanvang een mail met link en verdere instructies. Na afloop van het webinar ontvangt u een terugkijklink.