Goed nieuws: deelname aan de cursus bodemkunde kan gelden als verlenging voor de spuitlicentie.  

Wanneer u met gewasbeschermingsmiddelen werkt, moet u in het bezit te zijn van een geldige spuitlicentie. De licentie heeft een geldigheid van 5 jaar. Binnen deze 5 jaar is het noodzakelijk het juiste aantal herhalingsbijeenkomsten te volgen, zodat uw licentie niet verloopt. Als u de cursusbodemkunde in zijn geheel hebt gevolgd (3 dagdelen) dan geldt dit als een erkende kennisbijeenkomst die meetelt voor thema ‘Teelt’.

Verlengingspunt
Deelname aan de cursus telt dus mee voor het verlengen van zowel de licenties ‘uitvoeren gewasbescherming’ als licenties ‘bedrijfsvoeren gewasbescherming’. De uitvoering van het aanvragen van de licentiepunt voor deze bodemcursus gebeurt onder verantwoordelijkheid van Nordwin College.

Kosten
Deelname aan de bodemcursus bedraagt 150 euro exclusief BTW. De factuur hiervoor ontvangt u van LTO Noord. De meerkosten om de verlenging van de spuitlicentie aan te vragen bedragen € 37,50 (geen BTW verschuldigd). De factuur hiervoor ontvangt u van het Nordwin College.