Schrijf je nu in voor het webinar ‘Omgaan met droogte en andere klimaatperikelen’!

Het ene moment graven we gootjes om het te veel aan water af te voeren, het andere jaar kenmerkt zich door extreme droogte. Op woensdag 9 december van 10-11 uur organiseert Vruchtbare Kringloop samen met het project Van bodemkennis naar bodemkunde een online webinar over het optimaliseren van de vochthuishouding van landbouwgronden. Voorkomen van wateroverlast en het droogtebestendig maken van de gronden.

Pieter Struyk van het Louis Bolk Instituut behandelt enerzijds de theorie van water in de bodem (stroming van water, doorlatendheid van de bodem, bodemverdichting, vochtvoorziening van een gewas, grondwaterstanden, capillaire nalevering). Anderzijds gaat hij in op hoe we de vochthuishouding van een perceel kunnen verbeteren (opheffen van storende lagen, organische stof, bodemleven, e.d.).